web maker

Realizacja inicjatywy 

"W otoczeniu bliskich"

  
 


Skrócone sprawozdanie z realizacji programu "W otoczeniu bliskich"

 1. Czerwiec 2017 - Spotkanie Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Pomieszczenia Przedpogrzebowego z mieszkańcami wsi
 2. Czerwiec 2017 - Przystąpienie do wykonania Inicjatywy,    
  podział obowiązków
 3. Czarwiec 2017 - Doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do budynku oraz przebudowywanego pomieszczenia
 4. Czerwiec 2017 - Wykucie wnęki i rozpoczęcie prac nad wykonaniem nadproża nad drzwi wejściowe
 5. Lipiec 2017 - Wymiana na nowe okien w remontowanym pomieszczeniu, przeprowadzenie niezbędnych prac wykńczenoiwych (montaż okien)
 6.  Lipiec 2017 - Wyrównanie, szpachlowanie oraz malowanie remontowanego pomieszczenia, prace wykończeniowe
 7. Sierpień 2017 - Prace na zewnątrz obiektu - wykonanie żwirowanego podjazdu do pomieszczenia przedpogrzebowego
 8. Wrzesień 2017 - Zakończenie prac, oficjalne otwarcie kaplicy (pomieszczenia przedpogrzebowego)
 9. Październik 2017 - Podsumowanie prac wykonanych przez Komitet Społeczny

Galeria zdjęć z postępu prac

Rezultaty programu

Rezltaty ilościowe oraz jakościowe przeprowadzonego programu

NAZWA REZULTATUWARTOŚĆ REZULTATU SPOSÓB MIERZENIA REZULTATU
Włączenie społeczności lokalnej w proces zarządzania wsią10 osóbLista obecności
Nabycie umiejętności merytorycznaj dyskusji i świadomości odpowiedzialności za rozwój wsi50 osóbLista obecności
Nawiązane zostaną bliższe kontakty między osobami, które włączą się do pracy30 osóbLista obecności
Poprawie ulegną warunki pochówku, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi5 zdjęćDokumentacja fotograficzna
Adaptacja pomieszczenia ułatwi organizację pochówku5 zdjęćDokumentacja fotograficzna
Realizacja projektu wpłynie pośrednio na promocję miejscowości2 artykułyartykułu w lokalnych czasopismach
Pokazannych    wpisów 

Kontakt

Zostaw nam wiadomość

Ready for offers and cooperation

Ropienka 107 
38-711 Ropienka
Email: stowarzyszenie.storczyk@gmail.com